Bilderna från Saltsjöbaden är tagna under hela året för att spegla Saltis i det skiftande ljus som årstiderna ger. Skärgårdsbilderna är tagna under sommarhalvåret från: Saltsjöbaden-Svenska Högarna-Söderarm-Skarv-Sillö-Röder-Möja-Landsort-Grisslehamn-Gillöga-Ängsö nationalpark.
Välkommen till Galleriet!
Sten Brattberg