Bilderna från Saltsjöbaden är tagna under hela året för att spegla Saltis
i det skiftande ljus som årstiderna ger.
Skärgårdsbilderna är tagna under sommarhalvåret från:
Saltsjöbaden-Svenska Högarna-Söderarm-Skarv-Sillö-Röder-Möja-
Landsort-Grisslehamn-Gillöga-Ängsö nationalpark.

Välkommen till Galleriet!
Sten Brattberg